Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Informācija par daļiņām Apkopota informācija par elektronu, protonu un neitronu: apzīmējumi, lādiņa zīme, lādiņa lielums, masa.
2. Elektrisko lādiņu nezūdamības likums Elementārdaļiņas, elementārlādiņš, tā lielums un nedalāmība. Lādiņu nezūdamības likums.
3. Kulona likums Elektrisko lādiņu mijiedarbība, tās kvantitatīvais raksturojums - Kulona likums. Neitrālu ķermeņu pievilkšanas izskaidrojums.
4. Elektrostatiskās parādības Elektrostatiskās parādības. Kulona likums
5. Ķermeņu elektrizācija Ķermeņu elektroneitralitāte un elektriskā lādiņa iegūšanas iespējas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lādēto daļiņu masa, lādiņš, apzīmējums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Apkopo informāciju par elektronu, protonu un neitronu: apzīmējumi, lādiņa zīme, lādiņa lielums, masa.
2. Uzlādēšanas iespēja 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānoskaidro, vai elektriskā lādiņa lielums ir korekts.
3. Lādiņa zīmes noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izmantojot elektrisko lādiņu mijiedarbības likumus, jānosaka elektrisko lādiņu zīmes.
4. Divas uzlādētas lodes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāaprēķina lādētu lodīšu lādiņš pēc to saskaršanās, kā arī jāatrod elektronu skaits, kas šajā procesā pārvietojās no vienas lodes uz otru.
5. Trīs lodītes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāaprēķina lādiņš uz elektriski lādētām lodītēm pēc to saskaršanās. Jānosaka mijiedarbības spēku salīdzinošais lielums un virziens starp lādētiem ķermeņiem.
6. Kulona likums - mijiedarbības spēka aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mijiedarbības spēka aprēķināšana, izmantojot Kulona likumu.
7. Kulona likuma formulas analīze 1. izziņas līmenis zema 2 p. Veic analītiskus spriedumus, dažādās situācijas izmantojot Kulona likumu. (D.O.3.2.1.)
8. Kulona likums un gravitācijas likums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Salīdzina gravitācijas likumu un Kulona likumu. (D.O.3.2.1.)
9. Gravitācijas likums un Kulona likums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Salīdzina gravitācijas likumu un Kulona likumu. (D.O.3.2.1.)
10. Kulona spēku zīmēšana 2. izziņas līmenis vidēja 11 p. Veic analītiskus spriedumus, dažādās situācijas izmantojot Kulona likumu. (D.O.3.2.1.)
11. Kulona spēku salīdzinājums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Veic analītiskus spriedumus, dažādās situācijas izmantojot Kulona likumu. (D.O.3.2.1.)
12. Kulona likums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kulona likums - attāluma aprēķināšana.
13. Kulona likums 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Uzlādētu, auklās nostiprinātu lodīšu masas aprēķins, ja lodīšu mijiedarbības rezultātā to auklas izveido noteiktu leņķi.
14. Kulona likums. Auklas sastiepums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Auklas sastiepuma spēka aprēķināšana, ja starp uzlādētām lodītēm darbojas arī Kulona spēks.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lādiņš uz nūjiņas (2020) Citi zema 1 p. Zina, ka elektrostatikā iegūst pozitīvu un negatīvu lādiņu.
2. Elektrostatiskās parādības (2012) Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. Elektroskopi (2012) Citi vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronu skaita aprēķins Citi zema 1 p. Jāaprēķina aizvadāmo elektronu skaits, lai iegūtu ķermeni ar vajadzīgo lādiņa lielumu.
2. Lādētu lodīšu saskaršanās Citi vidēja 1 p. Jāaprēķina lādiņš uz elektriski lādētām lodītēm pēc to saskaršanās.
3. Kulona spēka atkarība no attāluma Citi vidēja 3 p. Jāaprēķina, kā jāmaina attālums starp lādiņiem, lai mijiedarbības spēks izmainītos noteiktu skaitu reižu.
4. Kulona spēka izmaiņa Citi zema 2 p. Kvalitatīvs spriedums par Kulona spēka maiņu, ja izmaina lādiņu lielumu un attālumu starp tiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kulona likums - ķermeņu mijiedarbība 00:20:00 vidēja 7 p. Uzdevumi par ķermeņu elektrizāciju, elektronu skaita aprēķinu, Kulona spēka un auklas sastiepuma spēka aprēķins, ievērojot elektriskās mijiedarbības spēku.
2. Kulona likums I 00:20:00 augsta 11 p. Uzdevums par elektrisko lādiņu mijiedarbību un Kulona spēka aprēķins. Auklas sastiepuma spēka aprēķins ievērojot elektrisko mijiedarbību un lodītes lādiņa noteikšana, ja zināms atgrūšanās leņķis.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kulona likums II 00:20:00 vidēja 5 p. Kvalitatīvs spriedums par Kulona spēka lielumu. Elektronu skaita aprēķins. Attāluma aprēķins starp uzladētām lodītēm. Lādētu lodīšu masas aprēķins, zinot atgrūšanās leņķi.