Vielas sastāv no molekulām un atomiem. Atomam ir kodols, kas sastāv no protoniem un neitroniem, un elektronu apvalks.
 
Atoma mod_2.svg
 
Protoni, neitroni un elektroni ir nedalāmās daļiņas. Tādēļ, tās sauc par elementārajām daļiņām.
Protonu un elektronu elektriskais lādiņš ir vienāda lieluma, bet ar pretēju zīmi. Elektriskā lādiņa lielumu SI sistēmā mērā kulonos (\(C\)). Elektrona un protona lādiņš ir mazākais iespējamais lādiņš dabā brīvā veidā, un to sauc par elementārlādiņu.
Protona un neitrona masas ir ļoti līdzīgas, savukārt, elektrons apmēram \(1840\) vieglāks.
 
Informācija par daļiņām ir apkopota tabulā.
 
Apzīmējums
Lādiņš
Lādiņa vērtība
Miera masa
Elektrons
e
negatīvs
1,61019C
9,11031kg
Protons
p
pozitīvs
1,61019C
1,6731027kg
Neitrons
n
nav lādiņa
\(0\)
1,6751027kg