Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spiediens šķidrumos. Spiediena formula. Hidrauliskais paradokss Spiediena un hidrauliska paradoksa jēdziens.
2. Gāzes spiediens. Atmosfēras spiediens. Barometrs. Paskāla likums Gāzes spiediena jēdziens un tā mērvienības.
3. Savienotie trauki Savienotie trauki. Artēziskā aka. Slūžas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens šķidrumos 1. izziņas līmenis zema 2p. Izdara secinājumu par spiediena ir atkarību no šķidruma staba augstuma.
2. No kā ir atkarīgs spiediens šķidrumos? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma.
3. Paskāla likums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto Paskāla likumu.
4. Hidrostatiskais paradoks 1. izziņas līmenis zema 4p. Spiediens ir atkarīgs no šķidruma staba augstuma.
5. Šķidruma un gāzes spiediena izmantošanu 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro šķidruma un gāzes spiediena izmantošanu sadzīvē un tehnikā. (D.9.3.2.3.)
6. Spiediena šķidrumā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma.
7. Spiedienu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma.
8. Ūdenstilpnes spiediena aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina spiedienu dažādos ūdens dziļumos.
9. Šķidruma augstuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Aprēķina batiskafa ieniršanas dziļumu, zinot cik lielu spiedienu var izturēt tā iluminatora stikls.
10. Spiediens ezerā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto spiediena formulu un aprēķina spiedienu dziļumā.
11. Šķidruma blīvuma aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izmanto grafiku šķidruma blīvuma aprēķināšanai.
12. Spiediena spēka aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 5p. Spiediena spēka aprēķināšana gadījumā, ja automašīna tiek zem ūdens.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens šķidrumā Citi zema 2p. Izdara secinājumu par spiediena ir atkarību no šķidruma blīvuma.
2. No kā ir atkarīgs spiediens? Citi vidēja 3p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma blīvuma.
3. Spiediena atkarība no lielumiem Citi vidēja 4p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma blīvuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens šķidrumos 00:10:00 vidēja 8p. Izdara secinājumu par spiediena ir atkarību no šķidruma staba augstuma.
2. Spiediens šķidrumos un gāzēs 00:10:00 vidēja 6p. Izdara secinājumu par spiediena ir atkarību no šķidruma blīvuma. Skaidro šķidruma un gāzes spiediena izmantošanu sadzīvē un tehnikā. (D.9.3.2.3.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens un Paskāla likums 00:15:00 vidēja 6p. Izmanto Paskāla likumu. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma.