29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Spiediens šķidrumos. Spiediena formula. Hidrauliskais paradokss Spiediena un hidrauliska paradoksa jēdziens.
2. Gāzes spiediens. Atmosfēras spiediens. Barometrs. Paskāla likums Gāzes spiediena jēdziens un tā mērvienības.
3. Savienotie trauki Savienotie trauki. Artēziskā aka. Slūžas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens šķidrumos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izdara secinājumu par spiediena ir atkarību no šķidruma staba augstuma.
2. No kā ir atkarīgs spiediens šķidrumos? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma.
3. Paskāla likums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto Paskāla likumu.
4. Hidrostatiskais paradoks 1. izziņas līmenis zema 4 p. Spiediens ir atkarīgs no šķidruma staba augstuma.
5. Šķidruma un gāzes spiediena izmantošanu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro šķidruma un gāzes spiediena izmantošanu sadzīvē un tehnikā. (D.9.3.2.3.)
6. Spiediena šķidrumā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma.
7. Spiedienu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma.
8. Ūdenstilpnes spiediena aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina spiedienu dažādos ūdens dziļumos.
9. Šķidruma augstuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķina batiskafa ieniršanas dziļumu, zinot cik lielu spiedienu var izturēt tā iluminatora stikls.
10. Spiediens ezerā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto spiediena formulu un aprēķina spiedienu dziļumā.
11. Šķidruma blīvuma aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmanto grafiku šķidruma blīvuma aprēķināšanai.
12. Spiediena spēka aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Spiediena spēka aprēķināšana gadījumā, ja automašīna tiek zem ūdens.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens šķidrumā Citi zema 2 p. Izdara secinājumu par spiediena ir atkarību no šķidruma blīvuma.
2. No kā ir atkarīgs spiediens? Citi vidēja 3 p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma blīvuma.
3. Spiediena atkarība no lielumiem Citi vidēja 4 p. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma blīvuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens šķidrumos 00:10:00 vidēja 8 p. Izdara secinājumu par spiediena ir atkarību no šķidruma staba augstuma.
2. Spiediens šķidrumos un gāzēs 00:10:00 vidēja 6 p. Izdara secinājumu par spiediena ir atkarību no šķidruma blīvuma. Skaidro šķidruma un gāzes spiediena izmantošanu sadzīvē un tehnikā. (D.9.3.2.3.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spiediens un Paskāla likums 00:15:00 vidēja 6 p. Izmanto Paskāla likumu. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma.