Svarīgi!
Spiediens šķidrumā vai gāzē ir atkarīgs no šķidruma vai gāzes blīvuma un dziļuma vai gāzes staba augstuma.
p=ρgh,kurg=9,81m/s2 - brīvās krišanas paātrinājums.
 
Lielu spiedienu rada ūdens jūrās un okeānos. Desmit metru dziļumā ūdens spiediens ir aptuveni \(100\) \(kPa\), bet kilometra dziļumā \(10 000\) \(kPa\), kas atbilst \(100\) \(kg\) lielai masai, kura spiež uz katru kvadrātcentimetru.
Pieļaujamais ūdens spiediens uz cilvēka organismu ir \(300\) \(kPa\).
Piemērs:
Kādā dziļumā bez papildaprīkojuma drīkst ienirt cilvēks?
p=300000Paρū=1000kg/m3g10m/s2
 
\(h\) - ?
 
p=ρghh=pρg
 
h=pρg=300000100010=30m
  
Atbilde: Cilvēks bez aprīkojuma drīkst ienirt \(30\) metru dziļumā.
Ja cilvēks ir bijis ieniris \(100\) \(m\) dziļumā, lai izdzīvotu, tad viņam obligāti noteikts laiks ir jāpavada dekompresijas kamerā!
 
Vai zini, ka \(50\) \(m\) dziļumā cilvēku var pārņemt eiforijas sajūta un viņš iet bojā tāpēc, ka piedāvā savu elpošanas iemuti garām peldošajām zivīm?
Interesanti: dziļūdens zivis, kas ir pieradušas pie milzīgā spiediena, izceltas no ūdens, uzsprāgst. Lai tās aplūkotu, tās jāievieto speciālās kamerās.
 
shutterstock_1605822664.jpg
Dziļūdens zivis
Hidrostatiskais paradokss — šķidruma spiediens uz trauka dibenu nav atkarīgs no trauka formas, bet tikai no šķidruma blīvuma un šķidruma staba augstuma. 
Attēlā visos traukos ir ieliets ūdens vienādā augstumā, tātad visos traukos spiediens uz trauka dibenu ir viens un tas pats.
 
kolbi2.png
Hidrostatiskais paradokss
 
Spiediens uz trauka dibenu nav atkarīgs no smaguma spēka, kas darbojas uz traukā ielieto šķidrumu. Piemēram, otrajā traukā daļa ielietā šķidruma spiež uz trauka sieniņām un šis spiediens netiek vērsts uz trauka dibenu, tāpēc spiediena spēks ir mazāks par smaguma spēku, kas darbojas uz šķidrumu. Piektajā traukā šķidruma spiež uz slīpajām trauka sieniņām, kas savukārt spiež uz šķidrumu, un rezultātā palielinās spiediena spēks uz trauka dibenu.
Paskāla likums — spiediens, kuru uz šķidruma virsmu rada ārējie spēki, šķidrumā izplatās visos virzienos vienādi.
Atsauce:
Fizika 9. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: ZvaigzneABC, 2008.-192lpp.:il.-izmantotā literatūra: 47. lpp.
Fizika 8. klasei/Gundaris Gailītis, Vija Rasmane - Rīga: ZvaigzneABC, 1997.-192lpp.:il.-izmantotā literatūra: 138. lpp.
http://www.silverspringscommunity.com/utilities/water/underdrain-system/