Gāzei un šķidrumam nav noteiktas formas. Gāzes molekulas brīvi pārvietojas apkārtējā telpā, starp tām praktiski nedarbojas pievilkšanās spēki. Taču gāzes molekulas atrodas haotiskā kustībā, un jebkura ķermeņa virsmas kvadrātcentimetrs vienā sekundē saņem tik daudz gaisa molekulu triecienus, ka to skaits jāraksta ar \(23\) ciparu skaitli.
Svarīgi!
Kopējais molekulu trieciens rada gāzes spiedienu uz virsmu.
Ja gāzi iepilda traukā, tad tā aizņem visu trauka tilpumu, turklāt gāzes molekulu daudzumu traukā var palielināt vai samazināt, tādējādi mainot spiedienu uz trauka sienām. Molekulu kustības ātrums ir atkarīgs arī no temperatūras.
Ja gāzes masa ir nemainīga, tad paaugstinoties gāzes temperatūrai, palielinās tās spiediens.
 
Atmosfēras spiediens
  
Zemes atmosfēru notur Zemes gravitācijas spēks. Atmosfēra virs Zemes plešas vairāku simtu kilometru augstumā un ar savu svaru spiež uz zemes virsu un uz visiem ķermeņiem uz tās (\(1\) litrs gaisa masa ir apmēram \(1,29\) grami). Kāpēc to nevar just? Tāpēc, ka atmosfēras gaiss ar vienādu spiedienu spiež uz ķermeņiem no visām pusēm.
Paskāla likums: spiediens šķidrumos un gāzēs izplatās vienādi visos virzienos.
Piemēram, uz vienu kvadrātmetru galda virsmu normāls atmosfēras spiediens ir līdzvērtīgs \(10\) tonnu lielai masai, kas uzlikta uz galda. Galdam nekas nenotiek, jo atmosfēras spiediens darbojas arī uz galda apakšējo virsmu. Spiedieni kompensē cits citu.
 
shutterstock_1815403943.jpg
Blaise Pascal (1623 -1662 )
 
Atmosfēras spiedienu mēra dzīvsudraba stabiņa milimetros (\(mm Hg\)). Par normālu atmosfēras spiedienu uzskata \(760\) \(mm Hg\).
\(760\) \(mm Hg\) = \(1013,25\) \(hPa\)
 
Tehnikā izmanto arī citas vienības, piemēram, atmosfēras (\(atm\)). \(1\) \(atm\) = \(760\) \(mm Hg\).
Automašīnas riepās spiediens ir aptuveni \(2\) \(atm\), bet spiediens šampanieša pudelē ir gandrīz \(6\) atmosfēras.
 
shutterstock_120847768.jpg
Šampanieša pudele
 
 
Tālāk no zemes virsmas atmosfēras spiediens samazinās. \(5\) \(km\) augstumā tas jau ir aptuveni \(2\) reizes mazāks. Tāpēc kalnos ir grūti elpot.
 
Atmosfēras spiedienu mēra ar barometru un aneroīdu. Gāzes spiedienu noslēgtos traukos mēra ar manometru.
 
1 (10).svg
Toričelli barometrs 17.gs
 
shutterstock_563032111.jpg
Barometrs
 
shutterstock_1540637642.jpg
Digitālais barometrs