38p.

Tēmā "Valsts eksāmens ķīmijā 2017. g." pieejami 32 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.