Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 11. uzd. Ūdeņraža jonu koncentrācija 1p.
2. 1. daļas 12. uzd. Ķīmisko reakciju veidi 1p.
3. 1. daļas 13. uzd. Ķīmiskais līdzsvars 1p.
4. 1. daļas 14. uzd. Elektrolīze 1p.
5. 1. daļas 15. uzd. Dzelzs (III) oksīda reducēšana 1p.
6. 1. daļas 16. uzd. Gāzes iegūšana 1p.
7. 1. daļas 17. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1p.
8. 1. daļas 18. uzd. Jonu atdalīšana 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Sāļu nosaukumi 1p.
10. 1. daļas 20. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1p.