Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 21. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1p.
2. 1. daļas 22. uzd. Izomēri 1p.
3. 1. daļas 23. uzd. Etēna reakcija ar bromu 1p.
4. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraža sadegšana 1p.
5. 1. daļas 25. uzd. Ogļūdeņraža sadegšana 1p.
6. 1. daļas 26. uzd. Etiķskābes sintēze 1p.
7. 1. daļas 27. uzd. Katlakmens nogulsnes 1p.
8. 1. daļas 28. uzd. Amfotērie savienojumi 1p.
9. 1. daļas 29. uzd. Aldehīda oksidēšanās 1p.
10. 1. daļas 30. uzd. Ietekme uz vidi 1p.