Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Skābekļa iegūšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par trauku izmantošanu skābekļa uzkrāšanai, karsējot kālija permanganātu.
2. 1. daļas 2. uzd. Maisījuma sadalīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izvērtē, kuru maisījumu ir iespējams sadalīt, izmantojot doto iekārtu.
3. 1. daļas 3. uzd. Etanola salīdzināšana ar etanālu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izvērtē ūdeņražsaišu ietekmi uz dažādu organisko savienojumu īpašībām.
4. 1. daļas 4. uzd. Vielas šķīdība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot šķīdības līknes, skolēni nosaka, kuru vielu izšķīdināja ūdenī.
5. 1. daļas 5. uzd. Kristālhidrāta formula 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka kristālhidrāta formulu, izmantojot dotos datus par kristālhidrāta sastāvā esošo vielu masām un molmasām.
6. 1. daļas 6. uzd. Protonu skaits 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu protonu skaitu kodolā un elektronu skaitu ārējā enerģijas līmenī.
7. 1. daļas 7. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu oksidēšanas pakāpi savienojumos.
8. 1. daļas 8. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu oksidēšanas pakāpes dotajā savienojumā.
9. 1. daļas 9. uzd. Kristālrežģu veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izvērtē dotos datus par kristālrežģa veidiem un nosaka, kurš kristālrežģa attēls atbilst tā nosaukumam un vielas īpašībām.
10. 1. daļas 10. uzd. Oksīdu klasificēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni klasificē oksīdus pēc to ķīmiskā sastāva un īpašībām.
11. 1. daļas 11. uzd. Ūdeņraža jonu koncentrācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot šķīduma pH skaitlisko vērtību, skolēni aprēķina ūdeņraža jonu koncentrāciju šķīdumā.
12. 1. daļas 12. uzd. Ķīmisko reakciju veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizējot situācijas aprakstu, skolēni nosaka ķīmiskas reakcijas veidus.
13. 1. daļas 13. uzd. Ķīmiskais līdzsvars 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izvērtē spiediena paaugstināšanas ietekmi uz ķīmisko līdzsvaru apgriezeniskajās reakcijās.
14. 1. daļas 14. uzd. Elektrolīze 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kāda gāze izdalās uz anoda, veicot šķīduma elektrolīzi.
15. 1. daļas 15. uzd. Dzelzs (III) oksīda reducēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kuru vielu var izmantot kā reducētāju dotajā situācijā.
16. 1. daļas 16. uzd. Gāzes iegūšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par reaģentu izmantošanu gāzveida vielas uzkrāšanai.
17. 1. daļas 17. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
18. 1. daļas 18. uzd. Jonu atdalīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmiskas reakcijas norises iespēju.
19. 1. daļas 19. uzd. Sāļu nosaukumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns atpazīst sāļu nosaukumus pēc dotām ķīmiskām formulām.
20. 1. daļas 20. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par jonu apmaiņas iespēju.
21. 1. daļas 21. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
22. 1. daļas 22. uzd. Izomēri 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni analizē dotās organisko savienojumu struktūrformulas un nosaka, kuri savienojumi savā starpā ir izomēri.
23. 1. daļas 23. uzd. Etēna reakcija ar bromu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par reakcijas produkta sastāvu.
24. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraža sadegšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni aprēķina reakcijas produkta masu.
25. 1. daļas 25. uzd. Ogļūdeņraža sadegšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina, kurā reakcijā izdalās lielākais ogļskābas gāzes tilpums.
26. 1. daļas 26. uzd. Etiķskābes sintēze 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
27. 1. daļas 27. uzd. Katlakmens nogulsnes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
28. 1. daļas 28. uzd. Amfotērie savienojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka amfotēros savienojumus.
29. 1. daļas 29. uzd. Aldehīda oksidēšanās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns atpazīst aldehīda oksidēšanas reakciju.
30. 1. daļas 30. uzd. Ietekme uz vidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par materiāla ietekmi uz vidi.
31. 2. daļas 9. uzd. Elektronu bilances vienādojumi 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni sastāda elektronu bilances vienādojumu un izvieto koeficientus, izmantojot molekulāro vienādojumu.
32. 3. daļas 2. uzd. Piena svaiguma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izmantojot titrēšanas rezultātus, skolēns aprēķina skābes masu analizējamā šķīdumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2017. g., 1. daļas 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
2. Valsts eksāmens ķīmijā 2017. g., 1. daļas 11.-20. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
3. Valsts eksāmens ķīmijā 2017. g., 1. daļas 21.-30. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.