Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Skābekļa iegūšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par trauku izmantošanu skābekļa uzkrāšanai, karsējot kālija permanganātu.
2. 1. daļas 2. uzd. Maisījuma sadalīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni izvērtē, kuru maisījumu ir iespējams sadalīt, izmantojot doto iekārtu.
3. 1. daļas 3. uzd. Etanola salīdzināšana ar etanālu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni izvērtē ūdeņražsaišu ietekmi uz dažādu organisko savienojumu īpašībām.
4. 1. daļas 4. uzd. Vielas šķīdība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot šķīdības līknes, skolēni nosaka, kuru vielu izšķīdināja ūdenī.
5. 1. daļas 5. uzd. Kristālhidrāta formula 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka kristālhidrāta formulu, izmantojot dotos datus par kristālhidrāta sastāvā esošo vielu masām un molmasām.
6. 1. daļas 6. uzd. Protonu skaits 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu protonu skaitu kodolā un elektronu skaitu ārējā enerģijas līmenī.
7. 1. daļas 7. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu oksidēšanas pakāpi savienojumos.
8. 1. daļas 8. uzd. Oksidēšanās pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka un salīdzina elementu oksidēšanas pakāpes dotajā savienojumā.
9. 1. daļas 9. uzd. Kristālrežģu veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni izvērtē dotos datus par kristālrežģa veidiem un nosaka, kurš kristālrežģa attēls atbilst tā nosaukumam un vielas īpašībām.
10. 1. daļas 10. uzd. Oksīdu klasificēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni klasificē oksīdus pēc to ķīmiskā sastāva un īpašībām.
11. 1. daļas 11. uzd. Ūdeņraža jonu koncentrācija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot šķīduma pH skaitlisko vērtību, skolēni aprēķina ūdeņraža jonu koncentrāciju šķīdumā.
12. 1. daļas 12. uzd. Ķīmisko reakciju veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Analizējot situācijas aprakstu, skolēni nosaka ķīmiskas reakcijas veidus.
13. 1. daļas 13. uzd. Ķīmiskais līdzsvars 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni izvērtē spiediena paaugstināšanas ietekmi uz ķīmisko līdzsvaru apgriezeniskajās reakcijās.
14. 1. daļas 14. uzd. Elektrolīze 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka, kāda gāze izdalās uz anoda, veicot šķīduma elektrolīzi.
15. 1. daļas 15. uzd. Dzelzs (III) oksīda reducēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka, kuru vielu var izmantot kā reducētāju dotajā situācijā.
16. 1. daļas 16. uzd. Gāzes iegūšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par reaģentu izmantošanu gāzveida vielas uzkrāšanai.
17. 1. daļas 17. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
18. 1. daļas 18. uzd. Jonu atdalīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ķīmiskas reakcijas norises iespēju.
19. 1. daļas 19. uzd. Sāļu nosaukumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns atpazīst sāļu nosaukumus pēc dotām ķīmiskām formulām.
20. 1. daļas 20. uzd. Jonu apmaiņas reakcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par jonu apmaiņas iespēju.
21. 1. daļas 21. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
22. 1. daļas 22. uzd. Izomēri 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni analizē dotās organisko savienojumu struktūrformulas un nosaka, kuri savienojumi savā starpā ir izomēri.
23. 1. daļas 23. uzd. Etēna reakcija ar bromu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par reakcijas produkta sastāvu.
24. 1. daļas 24. uzd. Ogļūdeņraža sadegšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni aprēķina reakcijas produkta masu.
25. 1. daļas 25. uzd. Ogļūdeņraža sadegšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina, kurā reakcijā izdalās lielākais ogļskābas gāzes tilpums.
26. 1. daļas 26. uzd. Etiķskābes sintēze 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
27. 1. daļas 27. uzd. Katlakmens nogulsnes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par ķīmisko pārvērtību un reaģējošām vielām.
28. 1. daļas 28. uzd. Amfotērie savienojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka amfotēros savienojumus.
29. 1. daļas 29. uzd. Aldehīda oksidēšanās 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns atpazīst aldehīda oksidēšanas reakciju.
30. 1. daļas 30. uzd. Ietekme uz vidi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni secina par materiāla ietekmi uz vidi.
31. 2. daļas 9. uzd. Elektronu bilances vienādojumi 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēni sastāda elektronu bilances vienādojumu un izvieto koeficientus, izmantojot molekulāro vienādojumu.
32. 3. daļas 2. uzd. Piena svaiguma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izmantojot titrēšanas rezultātus, skolēns aprēķina skābes masu analizējamā šķīdumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2017. g., 1. daļas 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 10p.
2. Valsts eksāmens ķīmijā 2017. g., 1. daļas 11.-20. uzd. 00:00:00 vidēja 10p.
3. Valsts eksāmens ķīmijā 2017. g., 1. daļas 21.-30. uzd. 00:00:00 vidēja 10p.