Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Starptautiskā tirdzniecība Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Ieguvums no starptautiskās tirdzniecības. Eksports un imports. Maksājuma bilance.
2. Ieguvums no starptautiskās tirdzniecības Merkantilisms; Absolūtās priekšrocības teorija; Salīdzināmās priekšrocības teorija
3. Protekcionisms Brīvā tirdzniecība; Protekcionisms; Muitas tarifi; Kvotas; Licence; Subsīdijas; Dempings
4. Valūta. Valūtas sistēmas Valūta. Valūtas sistēmas - Zelta standarts, Bretonvudas valūtas sistēma, Jamaikas sistēma
5. Starptautiskās organizācijas Apvienoto Nāciju Organizācija; Pasaules Tirdzniecības organizācija; Pasaules Banka; Eiropas Savienība; Starptautiskais Valūtas fonds; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā tirdzniecība I 1. izziņas līmenis zema 1p. Eksports. Imports. Maksājuma bilance.
2. Starptautiskā tirdzniecība II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Merkantīlisms, Absolūtā un Salīdzinošā priekšrocība
3. Salīdzinošā priekšrocība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Absolūtā priekšrocība. Salīdzinošā priekšrocība
4. Protekcionisms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Protekcionisms; Kvotas; Dempings; Muitas tarifs; Licence
5. Valūta. Valūtas sistēmas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valūtas sistēmas. Starptautiskais valūtas fonds. Valūtas konvertējamība.
6. Valūtas maiņa I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valūtas maiņa - EUR maiņa pret USD
7. Valūtas maiņa II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valūtas maiņa - USD maiņa pret EUR
8. Starptautiskās organizācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; Starptautiskais Valūtas fonds; Eiropas Savienība; Pasaules Bankas grupa; Pasaules Tirdzniecības organizācija; Apvienoto Nāciju Organizācija.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. 22. jautājums - Valūta. Valūtas kurss (2018.g.) Citi vidēja 1p. Izprot starptautiskos ekonomiskos sakarus, eksporta un importa nozīmi uzņēmējdarbībā. Izprot valūtu kursu veidošanos un prot veikt aprēķinus valūtas maiņas darījumos.
2. 1. daļas 1. uzd. 24. jautājums - Protekcionisms (2018.g.) Citi vidēja 1p. Izprot starptautiskos ekonomiskos sakarus, eksporta un importa nozīmi uzņēmējdarbībā. Izprot brīvās tirdzniecības priekšrocības, protekcionisma politikas būtību un tās īstenošanas līdzekļus.
3. 1. daļas 1. uzd. 25. jautājums - Protekcionisms (2018.g.) Citi vidēja 1p. Izprot brīvās tirdzniecības priekšrocības, protekcionisma politikas būtību un tās īstenošanas līdzekļus.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā tirdzniecība I Citi zema 1p. Eksports. Imports. Maksājuma bilance.
2. Starptautiskā tirdzniecība II Citi vidēja 1p. Merkantīlisms, Absolūtā un Salīdzinošā priekšrocība
3. Salīdzinošā priekšrocība Citi vidēja 3p. Absolūtā priekšrocība. Salīdzinošā priekšrocība
4. Brīvā tirdzniecība Citi vidēja 1p. Brīvā tirdzniecība un protekcionisms
5. Valūta. Valūtas sistēmas Citi vidēja 1p. Valūtas sistēmas. Starptautiskais valūtas fonds. Valūtas konvertējamība.
6. Valūtas maiņa I Citi vidēja 1p. Valūtas maiņa - EUR maiņa pret USD
7. Valūtas maiņa II Citi vidēja 1p. Valūtas maiņa - USD maiņa pret EUR
8. Starptautiskās organizācijas Citi vidēja 1p. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; Starptautiskais Valūtas fonds; Eiropas Savienība; Pasaules Bankas grupa; Pasaules Tirdzniecības organizācija; Apvienoto Nāciju Organizācija.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā tirdzniecība 00:00:00 vidēja 6p. Starptautiskā tirdzniecība. Ieguvums no starptautiskās tirdzniecības. Brīvā tirdzniecība. Protekcionisms.
2. Valūta. Starptautiskās ekonomiskās organizācijas 00:00:00 vidēja 4p. Valūta. Valūtas sistēmas. Valūtas maiņa. Starptautiskās ekonomiskās organizācijas - Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība, Pasaules Banka, Pasaules Tirdzniecības Organizācija, Starptautiskais Valūtas fonds, Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija.