Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Starptautiskā tirdzniecība I 1p.
2. Starptautiskā tirdzniecība II 1p.
3. Salīdzinošā priekšrocība 3p.
4. Brīvā tirdzniecība 1p.