Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Cikla skaitītājs Cik reizes cikls izpildās

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Datorprogramma Datorprogramma, programmēšanas valodas
2. Algoritms Algoritma pierakstīšanas iespējas
3. Ciklu saskatīšana sadzīvē Cikliskas darbības sadzīvē, dabā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Drošība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Drošības un iekšējās kārtības noteikumi datorikas kabinetā un darbā ar datoru.
2. Drošība datorklasē 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Drīkst un nedrīkst
3. Drošības noteikumi datorklasē 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pareizi, nepareizi
4. Atkārtojums par lineāriem algoritmiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdisks pieraksts
5. Lineārais algoritms 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbaudi rezultātu
6. Izvēlies algoritmu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lineārais algoritms vārdiskais pieraksts
7. Ciklu veidošana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieraksti algoritmu īsāk
8. Izpildi algoritmu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlies algoritma rezultātu
9. Ciklisks zīmējums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskati likumsakarības
10. Atrodi ciklu 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Algoritms pierakstīts ar bultiņām
11. Ciklisku uzdevumu izpildīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 2 komandas ciklā
12. Lineārais algoritms vizuālās programmēšanas vidē 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. code.org
13. Cikliskais algoritms vizuālās programmēšanas vidē 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vairākas izvēles (code.org)
14. Algoritmu veidi 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlies algoritma veidu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Drošība datorklasē 10:00:00 vidēja 10 p. Drošības noteikumi datorklasē
2. Lineārais algoritms 10:00:00 vidēja 5 p. Lineārais algoritms