Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Drošība 1p.
2. Drošība datorklasē 2p.
3. Drošības noteikumi datorklasē 2p.
4. Darba drošība 1p.
5. Drošības noteikumi 2p.
6. Drošības noteikumi 2p.