Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Atkārtojums par lineāriem algoritmiem 1p.
2. Lineārais algoritms 1p.
3. Izvēlies algoritmu 1p.
4. Izpildi algoritmu 1p.
5. Lineārais algoritms vizuālās programmēšanas vidē 1p.