Algoritms ir precīzs skaidrojums, kā secīgi izpildīt darbības.
Algoritma pierakstam izvēlas tādu veidu, lai to vislabāk saprastu izpildītājs.
 
Algoritma pieraksta veidi
 • Vārdiskais – pieraksts cilvēkiem saprotamā un vispārpieņemtajā valodā un veidā;
  1. Uzzīmē vienu bumbu.
  2. Blakus bumbai uzzīmē vēl vienu bumbu.
    
 • Grafiskais - attēls, kurš sastāv no grafiskiem simboliem;
  k2.png5.png
   
 •  Programmas - teksts kādā no programmēšanas valodām.
Programma ir algoritms, kas norāda datoram veicamās darbības.
 
Programmas pierakstīšana:
 
vizuāli (vizuālā programmēšana)
vārdiski (rakstot tekstu )
code.org
JavaScript
kods.pngjava.png
 
Ar vizuālas programmēšanas palīdzību skolēni var veidot spēles, animācijas filmiņas, stāstus.
Programmēšanai izmanto speciāli tam paredzētas interneta vietnes vai datorā uzstādītas lietotnes. 
Programmu pieraksta, izmantojot katrā lietotnē dotos darbību blokus.
 
 
st.png
 
 
kode.png