Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tastatūras režīmu pārslēgšanas taustiņi Caps Lock
2. Teksta dzēšanas taustiņi Backspace, Delete
3. Stili Styles

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta ievade 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot ievadīt tekstu, lietojot mazos un lielos burtus un pieturzīmes
2. Ciparu tastatūra, skaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ieraksti trūkstošo skaitli, izmantojot ciparu tastatūru
3. Ciparu tastatūra 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ieraksti trūkstošo zīmi
4. Teksta dzēšanas taustiņi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot rediģēt tekstu: dzēst un iespraust rakstzīmes
5. Teksta atlase 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot atlasīt tekstu
6. Stili 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto stilus teksta formatēšanai
7. Teksta kopēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārvieto vārdus dotajā secībā
8. Teksta noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rakstzīmju stili, izmērs

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta ievade 00:20:00 zema 4p. Prot ievadīt tekstu, lietojot mazos un lielos burtus un pieturzīmes
2. Teksta noformēšana 00:25:00 vidēja 9p. Atsevišķu rindkopu, frāžu un vārdu formatēšana