Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Tastatūras režīmu pārslēgšanas taustiņi Caps Lock
2. Teksta dzēšanas taustiņi Backspace, Delete
3. Stili Styles

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta ievade 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot ievadīt tekstu, lietojot mazos un lielos burtus un pieturzīmes
2. Ciparu tastatūra, skaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ieraksti trūkstošo skaitli, izmantojot ciparu tastatūru
3. Ciparu tastatūra 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ieraksti trūkstošo zīmi
4. Teksta dzēšanas taustiņi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot rediģēt tekstu: dzēst un iespraust rakstzīmes
5. Teksta atlase 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot atlasīt tekstu
6. Stili 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto stilus teksta formatēšanai
7. Teksta kopēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārvieto vārdus dotajā secībā
8. Teksta noformēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rakstzīmju stili, izmērs

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta ievade 00:20:00 zema 4 p. Prot ievadīt tekstu, lietojot mazos un lielos burtus un pieturzīmes
2. Teksta noformēšana 00:25:00 vidēja 9 p. Atsevišķu rindkopu, frāžu un vārdu formatēšana