Teksta dzēšanas taustiņi
Backspace - dzēš simbolu pa kreisi no kursora.
Delete - dzēš simbolu pa labi no kursora.
 
kur.svg
 
 
1_2.svg