Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Ciparu tastatūra, skaitļi 1p.
2. Ciparu tastatūra 1p.
3. Teksta dzēšanas taustiņi 1p.
4. Teksta ievade 1p.