Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Teksta atlase 2p.
2. Stili 1p.
3. Teksta kopēšana 4p.
4. Teksta noformēšana 2p.