Teorija

Uzdevumi

1. Mape Ziedi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Atrodi lieko!

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Datnes

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Virsrakstjosla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Molberts loga elementi

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Teksta fons

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Objekta atlasīšana un pārvietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Attēla veidošana un redigēšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Teksta pievienošana attēlam

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Datne vai mape

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Datnes un mapes nosaukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Attēla rediģēšana un saglabāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem