Programmā Molberts (Paint) biežāk izmantotie loga elementi
 
Paint attēls.png
 
Virsrakstjosla ir taisnstūrveida josla, kas parasti atrodas ekrāna vai loga augšējā daļā un kurā norādītas pieejamās izvēlnes.
 
Paint_paraugs_1.png
 
1. Lietotnes ikona
2. Poga Saglabāt
3. Poga Atsaukt darbību
4. Poga Datnes atvēršana
5. Datnes nosaukums
6. Lietotnes nosaukums
 
Loga vadības pogas
  
7. Poga Loga minimizēšana - loga noņemšana (noslēpšana) no darbvirsmas(ekrāna)
8. Poga Loga maksimizēšana - loga palielināšana līdz visa ekrāna apmēriem
9. Poga Loga aizvēršana
 
Atsauce:
Datorika 1.-9. klasei, Mācību priekšmeta programmas paraugs. Rīga. Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” datu bāze "mape.skola2030.lv