Teorija

Uzdevumi

1. Biežāk lietotās programmvadāmās ierīces

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Sadzīvē lietotas programvadāmas ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atpazīsti programmvadāmās ierīces

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Droša rīcība ar programmvadāmām ierīcēm

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Rīcība ar programmvadāmām ierīcēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Datora lietošana

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Drošības noteikumi datorklasē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pareiza sēdēšanas poza pie datora

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Datora sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Atpazīsti datora sastāvdaļas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Datora sastāvdaļu pielietojums

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Datora ieslēgšanas poga

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Ierīču ieslēgšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Zīmēšanas lietotnes pamatrīki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Līniju veidi un to zīmēšana

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Kā strādāt ar datoru?

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem