Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Programvadāmās ierīces Nosauc dažādas iepriekš sadzīvē lietotas programmvadāmās ierīces.
2. Drošības noteikumi darbā ar datoru Drošības un uzvedības noteikumi darbā ar datoru
3. Datora sastāvdaļas Iepazīstas ar datora sastāvdaļām – monitors, sistēmbloks, tastatūra, pele –, to pielietojumu un lietošanas īpašībām.
4. Datora un citu programmvadāmu ierīču ieslēgšana un izslēgšana Ieslēdz un izslēdz datoru (sistēmbloku un/vai monitoru).
5. Ikonas uz darba virsmas Aplūko darbvirsmu un mācās atpazīt objektus uz tās (piemēram, ikonas, mapes u. c.).
6. Zīmēšanas programmas Paint lietošana Atrod un atver zīmēšanas lietotni, izvēlas un lieto zīmēšanas pamatrīkus un gatavas formas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Biežāk lietotās programmvadāmās ierīces 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosauc sadzīvē lietotas programmvadāmās ierīces.
2. Sadzīvē lietotas programvadāmas ierīces 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc dažādas sadzīvē lietotas programmvadāmās ierīces.
3. Atpazīsti programmvadāmās ierīces 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosauc sadzīvē lietotas programmvadāmās ierīces.
4. Droša rīcība ar programmvadāmām ierīcēm 1. izziņas līmenis zema 1 p. Droša programmvadāmu ierīču lietošana.
5. Rīcība ar programmvadāmām ierīcēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Programmvadāmas ierīces, to pielietojums, un pareiza to izmantošana.
6. Datora lietošana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēni dalās pieredzē un stāsta par pieredzi darbā ar programmvadāmām ierīcēm. Prot lietot programmvadāmas ierīces droši.
7. Drošības noteikumi datorklasē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievēro drošības noteikumus.
8. Pareiza sēdēšanas poza pie datora 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iekārto savu darba vidi atbilstoši norādēm par ērtu, drošu un veselībai labvēlīgu darba vietu.
9. Datora sastāvdaļas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina datora sastāvdaļām – monitors, sistēmbloks, tastatūra, pele –, to pielietojumu un lietošanas īpašības.
10. Atpazīsti datora sastāvdaļas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst datora sastāvdaļas.
11. Datora sastāvdaļu pielietojums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina datora sastāvdaļu pielietojumu.
12. Datora ieslēgšanas poga 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ieslēdz un izslēdz datoru.
13. Ierīču ieslēgšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārrunā, ar ko dators atšķiras no citām programmvadāmām ierīcēm, secina, ka dators ir rīks, ar kuru ar veikt dažādus uzdevumus.
14. Zīmēšanas lietotnes pamatrīki 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod un atver zīmēšanas lietotni, izvēlas un lieto zīmēšanas pamatrīkus un gatavas formas.
15. Līniju veidi un to zīmēšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izveido attēlu pēc savas skices, izmantojot zīmēšanas standartrīkus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Programmvadāmas un programmnevadāmas ierīces Citi vidēja 1 p. Nosauc dažādas sadzīvē lietotas programmvadāmās ierīces.
2. Rīcība pie datora Citi zema 1 p. Droša programmvadāmu ierīču lietošana.
3. Ergonomija pie datora Citi zema 1 p. Iekārto savu darba vidi atbilstoši norādēm par ērtu, drošu un veselībai labvēlīgu darba vietu.
4. Datora ieslēgšana un izslēgšana Citi vidēja 1 p. Ieslēdz un izslēdz datoru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā strādāt ar datoru? 00:40:00 vidēja 6 p. Nosauc dažādas programmvadāmas ierīces. Zina drošības un uzvedības noteikumus darbā ar datoru un datorklasē. Zina datora sastāvdaļas. Zina datora ieslēgšana sun izslēgšanas pogu. Atrod un atver zīmēšanas lietotni, izvēlas un lieto zīmēšanas pamatrīkus un gatavas formas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievads datorikā 00:40:00 vidēja 7 p. Nosauc dažādas programmvadāmas ierīces. Zina drošības un uzvedības noteikumus darbā ar datoru un datorklasē. Zina datora sastāvdaļas. Zina datora ieslēgšana sun izslēgšanas pogu. Atrod un atver zīmēšanas lietotni, izvēlas un lieto zīmēšanas pamatrīkus un gatavas formas.