Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mape un datne Pārrunā, kādā veidā tiek strukturēta datņu glabāšana datorā – kas ir mapes un kas ir datnes. Pārrunā savu pieredzi – kādas lietotnes, datnes un mapes skolēns iepriekš ir atvēris, uz kādām ikonām ir klikšķinājis.
2. Lietotnes Molberts loga elementi Rediģē esošu attēlu (atver datni, kas atrodas norādītā vietā), izmantojot zīmēšanas standartrīkus. Veic pamatdarbības ar logu (atver, pārvieto, maksimizē, minimizē, aizver), atpazīstot loga elementus.
3. Attēla atvēršana, veidošana, rediģēšana un saglabāšana Atlasa attēla daļu. Pārvieto vai dublē attēla daļu. Papildina attēlu, pievieno tekstu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mape Ziedi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē objektus pēc vienas kopīgas pazīmes. Atlasa atšķirīgo (lieko).
2. Atrodi lieko! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grupē objektus pēc vienas kopīgas pazīmes. Atlasa atšķirīgo (lieko).
3. Datnes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Saglabā datni norādītajā vietā un dod tai konkrētu nosaukumu (ar skolotāja palīdzību).
4. Virsrakstjosla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic pamatdarbības ar logu (atver, pārvieto, maksimizē, minimizē, aizver), atpazīstot loga elementus.
5. Molberts loga elementi 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Veic pamatdarbības ar logu (atver, pārvieto, maksimizē, minimizē, aizver), atpazīstot loga elementus.
6. Teksta fons 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pievieno tekstu attēlam, zīmējumam vai fotogrāfijai.
7. Objekta atlasīšana un pārvietošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atlasa, pārvieto un dublē attēla daļu (vienā veidā).
8. Attēla veidošana un redigēšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Veic pamatdarbības ar logu (atver, pārvieto, minimizē, maksimizē). Atlasa attēla daļu. Pārvieto vai dublē attēla daļu. Papildina attēlu, pievieno tekstu. Pārrunā attēla rediģēšanas nepieciešamību.
9. Teksta pievienošana attēlam 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot pievienot atbilstošu tekstu attēlam, zīmējumam vai fotogrāfijai.
10. Datne vai mape 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kas ir datnes un kas ir mapes.
11. Datnes un mapes nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kas ir datnes un kas ir mapes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Objektu grupēšana Citi vidēja 1 p. Grupē objektus pēc vienas kopīgas pazīmes. Atlasa atšķirīgo (lieko).
2. Virsrakstjoslas elementi Citi vidēja 1 p. Veic pamatdarbības ar logu (atver, pārvieto, maksimizē, minimizē, aizver), atpazīstot loga elementus.
3. Atlases forma un attēla veidošana Citi vidēja 2 p. Atlasa, pārvieto un dublē attēla daļu (vienā veidā).
4. Kas ir datne un mape? Citi vidēja 1 p. Zina, kas ir datne un kas ir mape, prot noteikt to nosaukumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēla rediģēšana un saglabāšana 00:40:00 vidēja 10 p. Rediģē esošu attēlu (atver datni, kas atrodas norādītā vietā), izmantojot zīmēšanas standartrīkus. Iestata veidojamā attēla (zīmējuma) izmēru (darba laukuma izmēru). Veic pamatdarbības ar logu (atver, pārvieto, maksimizē, minimizē, aizver), atpazīstot loga elementus. Atlasa, pārvieto un dublē attēla daļu (vienā veidā). Grupē objektus pēc vienas kopīgas pazīmes. Atlasa atšķirīgo (lieko). Pievieno tekstu attēlam, zīmējumam vai fotogrāfijai. Saglabā datni norādītajā vietā un dod tai konkrētu nosaukumu (ar skolotāja palīdzību).

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēla rediģēšana lietotnē Molberts 00:40:00 vidēja 12 p. Rediģē esošu attēlu (atver datni, kas atrodas norādītā vietā), izmantojot zīmēšanas standartrīkus. Iestata veidojamā attēla (zīmējuma) izmēru (darba laukuma izmēru). Veic pamatdarbības ar logu (atver, pārvieto, maksimizē, minimizē, aizver), atpazīstot loga elementus. Atlasa, pārvieto un dublē attēla daļu (vienā veidā). Grupē objektus pēc vienas kopīgas pazīmes. Atlasa atšķirīgo (lieko). Pievieno tekstu attēlam, zīmējumam vai fotogrāfijai. Saglabā datni norādītajā vietā un dod tai konkrētu nosaukumu (ar skolotāja palīdzību).