Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Šķīdumi Šķīdumu sastāvdaļas. Saldūdens, sālsūdens. Tilpums.
2. Šķīdība Šķīdumu pagatavošana. Vielu šķīdība
3. Bīstamas vielas Drošība darbā ar bīstamām vielām, brīdinājuma zīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķīduma sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Šķīduma sastāvdaļas: šķīdinātājs, šķīdināmā viela
2. Tilpuma mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trauki tilpuma mērīšanai. Uzdevums ar attēliem.
3. Masas daļas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielas masas daļas aprēķināšana, ja zināma izšķīdinātās vielas masa un šķīduma masa.
4. Masas daļas aprēķināšana 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielas masas daļas aprēķināšana, ja zināma izšķīdinātās vielas masa un šķīdinātāja masa.
5. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana, ja zināma šīs vielas masas daļa šķīdumā.
6. Šķīdības līkne 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielas šķīdība ūdenī atkarībā no temperatūras
7. Brīdinājuma zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Brīdinājuma zīmes, kas apzīmē bīstamas vielas. Uzdevums ar attēliem

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tilpuma mērīšana Citi vidēja 1p. Tilpuma mērīšana ar vārglāzi
2. Drošības noteikumi Citi vidēja 1p. Drošības noteikumi darbā ar ķīmiskām vielām

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķīdumi 00:00:00 vidēja 3p. Šķīdumu sastāvs, tilpums, pagatavošana.
2. Tēmas noslēguma tests 00:00:00 vidēja 8p. Šķīdumi - sastāvs, tilpums, pagatavošana, aprēķini, drošība