Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Šķīduma sastāvs 1p.
2. Tilpuma mērīšana 1p.
3. Masas daļas aprēķināšana 1p.
4. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2p.
5. Šķīdības līkne 1p.
6. Brīdinājuma zīmes 1p.
7. Drošības noteikumi 1p.