Grūtības pakāpe:
1. Šķīduma sastāvs 1p.
2. Masas daļas aprēķināšana 1p.
3. Tilpuma mērīšana 1p.