Strādājot ķīmijas laboratorijā, gatavojot šķīdumus, ir ļoti svarīgi ievērot drošības noteikumus. Noteikumi ir izstrādāti, lai cilvēki neciestu nelaimes gadījumos darbā ar bīstamām vielām un ierīcēm.
  
Svarīgākie drošības noteikumi:
  1.  Aizliegts bez skolotāja atļaujas rīkoties ar ķimikālijām, ierīcēm, piederumiem.
  2. Strādājot praktiskus un laboratorijas darbus, sākt strādāt tikai tad, kad ir skaidrs, kas jādara.
  3. Strādājot lieto tikai tos vielu daudzumus, kādus norādījis skolotājs.
  4. Vielas nedrīkst garšot vai rosināt to darīt citiem.
  5. Nedrīkst vielas ņemt ar rokām. Šim nolūkam izmanto porcelāna karotītes, lāpstiņas.
  6. Pēc darba vienmēr jāsakopj sava darba vieta.
  7. Vienmēr pēc darba ar ķīmijas traukiem un vielām rūpīgi jānomazgā rokas aukstā tekošā ūdenī.

Dažkārt vielas, ar kurām jāstrādā ķīmijas laboratorijā, kā arī sadzīves ķīmijas preces (piemēram, vannas un tualetes tīrāmie līdzekļi) satur kaitīgas un bīstamas vielas. Bīstamām vielām uz iepakojuma ir speciālas zīmes, piemēram:
 
kodigs.giftoksiska_viela.gif
Kodīga viela
Toksiska viela
viegli_uzliesmojoss.gifbistama_veselibai.gif
Viegli uzliesmojoša viela
Viela bīstama veselībai

Ar bīstamām vielām jāstrādā īpaši uzmanīgi, lietojot virsvalku, cimdus un aizsargbrilles.
Svarīgi!
Atceries! Ja gadījies negadījums darbā ar ķīmiskām vielām, par to uzreiz jāziņo skolotājam!
Svarīgi!
Ja uz ādas nokļuvusi kāda bīstama viela, ādu 20 minūtes jāskalo ar tekošu ūdeni un jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.

Atsauce:
Kodīga viela: http://www.grif.lv/prods.php?pid=514&lang=lv
Indīga viela: http://www.insidershealth.com/article/fabric_softener_toxic/3485
Degoša viela: http://cd-dvdshop.lv/index.php?cPath=379_380
Kaitīga vai kairinoša viela: http://www.grif.lv/prods.php?pid=528&lang=lv