Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam
3. Prezentācija. Mikroskops Mikroskopa uzbūve un darbs ar mikroskopu

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mikroskops Mikroskopa uzbūve un izmantošana
2. Mikroorganismi dabā Mikroorganismu nozīme dabā un ietekme uz citiem organismiem
3. Mikroorganismu izraisītās slimības Personīgā higiēna - iespēja izvairīties no slimībām

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroskopa uzbūve 1. izziņas līmenis zema 1p. Uzdevums ar attēlu
2. Mikroskopa izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 6,5p. Pareiza objektu aplūkošana mikroskopā
3. Mikroorganismu darbība un nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mikroorganismu ietekme uz citiem organismiem
4. Mikroorganismu izraisītās slimības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Personīgās higiēnas ievērošanas nepieciešamība

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroskopa uzbūve Citi vidēja 1p. Uzdevums ar attēlu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroorganismi 00:15:00 vidēja 17p. Mikroskops, mikroorganismu nozīme

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mikroskops. Mikroorganismi 00:19:00 vidēja 22p. Teorija: 1.Mikroskops 2.Mikroorganismu nozīme dabā. 3. Mikroorganismu izraisītās slimības. Uzdevumi: 1.uzd. Mikroskopa uzbūve. 2, 3. uzd.Mikroskopa izmantošana. 4. uzd. Mikroorganismu darbība un nozīme. 5. uzd. Mikrorganismu izraisītās slimības.