Teorija

Uzdevumi

1. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Ķīmisko pārvērtību veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vielu pārvērtības gaisā un ūdenī

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Vielu pārvērtības karsējot

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Kurināmā veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Drošība ar uguni un karstumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kurināmā ietekme uz vidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vielu ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Vielu pārvērtības karsējot, kurināmais

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem