Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Vielu pārvērtības karsējot 3p.
2. Kurināmā veidi 1p.
3. Drošība ar uguni un karstumu 2p.
4. Kurināmā ietekme uz vidi 1p.