Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts
3. Prezentācija. Cilvēka uzbūve Šūnas, audi, orgāni, orgānu sistēmas. Orgānu sistēmu apraksts.
4. Prezentācija. Cilvēka maņu orgāni Cilvēka maņu orgāni. Redze, dzirde, oža, garša, smarža.
5. Cilvēka attīstība Gaisa, ūdens un uztura nozīme cilvēka attīstībā

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Organismu dzīvības pazīmes Dzīvības uzturēšanas nosacījumi, dzīvības pazīmes
2. Šūnas un audi Organismus veido šūnas. Audi sastāv no šūnām.
3. Cilvēka orgānu sistēmas Atpazīst cilvēka orgānu sistēmas attēlos
4. Maņu orgāni Maņu orgānu loma pasaules izzināšanā
5. Gaisma un tās uztveršana Gaismas avoti, redze un tās saudzēšana, profesijas, kas saistītas ar gaismu
6. Skaņas un to uztveršana Skaņu izplatīšanās, dzirde
7. Starojuma ietekme uz cilvēku Rentgena, ultravioletā un radioaktīvā starojuma ietekme uz cilvēku

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Dzīvības uzturēšanas nosacījumi
2. Šūnas un audi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzienu "šūnas" un "audi" lietošana
3. Cilvēka orgānu sistēmas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevums ar attēliem
4. Pasaules izzināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Maņu orgānu loma pasaules izzināšanā
5. Gaismas uztveršana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Acs darbība
6. Redzes saudzēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzvedības noteikumi redzes saglabāšanai
7. Cilvēka dzirde 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Auss darbība
8. Dzirdes saudzēšana 2. izziņas līmenis zema 2p. Uzvedības noteikumi dzirdes saudzēšanai
9. Kas strādā ar acīm un ausīm? 2. izziņas līmenis zema 1p. Profesijas, kas saistītas ar redzi un dzirdi
10. Kas ietekmē cilvēka attīstību? 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Gaisa, ūdens un uztura nozīme cilvēka attīstībā
11. Cilvēki un starojums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rentgena, ultravioletā un radioaktīvā starojuma ietekme uz cilvēku

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības pazīmes Citi vidēja 1p. Dzīvības uzturēšanas nosacījumi
2. Droša sauļošanās Citi vidēja 2p. Drošas sauļošanās ieteikumi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka uzbūve 00:08:00 vidēja 6p. Dzīvības pazīmes. Šūnas un audi. Cilvēka orgānu sistēmas.
2. Maņu orgāni 00:10:00 vidēja 8p. Cilvēka maņu orgāni, to darbība, veselības saglabāšana. Profesijas, kurās tiek izmantoti maņu orgāni.
3. Temata noslēguma tests 00:23:00 augsta 19p. Cilvēka uzbūve. Maņu orgānu loma pasaules izzināšanā. Maņu orgānu veselības saudzēšana.Kas ietekmē cilvēka attīstību? Starojuma ietekme.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka uzbūve 00:10:00 vidēja 7p. Teorija: 1. Organismu dzīvības pazīmes. 2. Šūnas un audi. 3. Cilvēka orgānu sistēmas. Uzdevumi: 1. Dzīvības pazīmes. 2. Dzīvības pazīmju novērošana. 3. Šūnas un audi. 4. Cilvēka orgānu sistēmas.
2. Pasaules izzināšana 00:20:00 vidēja 7p. Teorija: 1. Maņu orgāni. 2. Gaisma un tās uztveršana. 3. Skaņas un to uztveršana . Uzdevumi: 1. Pasaules izzināšana. 2. Gaismas uztveršana. 3. Redzes saudzēšana. 4. Cilvēka dzirde. 5. Dzirdes saudzēšana.