Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Pasaules izzināšana 1p.
2. Gaismas uztveršana 2p.
3. Redzes saudzēšana 1p.
4. Cilvēka dzirde 2p.
5. Dzirdes saudzēšana 1p.
6. Kas strādā ar acīm un ausīm? 1p.