Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. Pasaules izzināšana 1 p.
2. Gaismas uztveršana 2 p.
3. Redzes saudzēšana 1 p.
4. Cilvēka dzirde 2 p.
5. Dzirdes saudzēšana 1 p.
6. Kas strādā ar acīm un ausīm? 1 p.