Grūtības pakāpe:
00:23:00
1. Dzīvības pazīmes 2 p.
2. Šūnas un audi 2 p.
3. Cilvēka orgānu sistēmas 1 p.
4. Pasaules izzināšana 1 p.
5. Gaismas uztveršana 2 p.
6. Redzes saudzēšana 1 p.
7. Cilvēka dzirde 2 p.
8. Dzirdes saudzēšana 1 p.
9. Kas strādā ar acīm un ausīm? 1 p.
10. Kas ietekmē cilvēka attīstību? 3 p.
11. Cilvēki un starojums 1 p.
12. Droša sauļošanās 2 p.