Grūtības pakāpe:
00:08:00
1. Dzīvības pazīmes 1 p.
2. Dzīvais un nedzīvais 1 p.
3. Dzīvības pazīmes 1 p.
4. Šūnas un audi 2 p.
5. Cilvēka orgānu sistēmas 1 p.