Grūtības pakāpe:
00:08:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Dzīvības pazīmes 1p.
2. Dzīvais un nedzīvais 1p.
3. Dzīvības pazīmes 1p.
4. Šūnas un audi 2p.
5. Cilvēka orgānu sistēmas 1p.