Teorija

Uzdevumi

1. Debespušu nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Debespušu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kompass

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Siltuma joslas

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Gadalaiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Orientēšanās vidē

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Siltuma joslas un gadalaiki

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem