Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Siltuma joslas 1p.
2. Siltuma joslas 1p.
3. Gadalaiki 2p.