Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Debespušu nosaukumi 1p.
2. Debespušu noteikšana 2p.
3. Debespuses 2p.
4. Kompass 2p.