Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 39 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests. Testā iekļauti uzdevumi no tēmām: 5.1. Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība? 5.2. Kā izmanto materiālus?. No tēmas 5.3. Kas ir elektroenerģija? iekļauti jautājumi par elektroenerģijas ražošanu, kuros skolēniem ir jāzina kādi ir elektroenerģijas ražošanas veidi un jāprot pamatot dažādu veidu elektrostaciju piemērotību noteiktam apvidum.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 25 p. 2. semestra noslēguma testā ieklauti uzdevumi no tēmām: 5.3. Kas ir elektroenerģija? 5.4. Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto?

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 31 p. Pirmā semestra noslēguma tests. Testā iekļauti uzdevumi no tēmām: 5.1. Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība? 5.2. Kā izmanto materiālus?. No tēmas 5.3. Kas ir elektroenerģija? iekļauti jautājumi par elektroenerģijas ražošanu, kuros skolēniem ir jāzina kādi ir elektroenerģijas ražošanas veidi un jāprot pamatot dažādu veidu elektrostaciju piemērotību noteiktam apvidum.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 30 p. 2. semestra noslēguma testā ieklauti uzdevumi no tēmām: 5.3. Kas ir elektroenerģija? 5.4. Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto?