Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Ekosistēmas struktūra 5 p.
2. Dzīvie organismi un vides faktori 1 p.
3. Ekosistēmas analīze 3 p.
4. Ekosistēmas Latvijā un pasaulē 1 p.
5. Augu un dzīvnieku sugas 2 p.
6. Barības ķēdes barošanas tīklos un ekosistēmās 2 p.
7. Barošanās ķēdes ekosistēmās 4 p.
8. Dzīvo organismu iedalījums pēc to barošanās veida 1 p.
9. Augu barošanās process 2 p.
10. Dzīvo organismu pielāgojumi dzīves apstākļiem dažādās ekosistēmās 2 p.
11. Vielas, materiāli un ķermeņi 3 p.
12. Materiāli 2 p.
13. Plastiski un cieti materiāli 2 p.
14. Materiālu salīdzināšana pēc īpašībām 1 p.
15. Vielu cietības salīdzinājums 1 p.
16. Materiālu siltuma vadīšana 1 p.
17. Atkritumu šķirošana 2 p.
18. Kas ir elektroenerģija - galvenie termini 1 p.
19. Elektroenerģijas ražošana 2 p.
20. Elektroenerģijas ieguve Latvijā 1 p.