Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Kas ir elektroenerģija - galvenie termini 1 p.
2. Elektroenerģijas avoti Latvijā 1 p.
3. Elektriskās ķēdes daļas 1 p.
4. Elektriskās ķēdes 3 p.
5. Elektroenerģijas ieguves alternatīvās iespējas 2 p.
6. Drošības noteikumi darbā ar elektroierīcēm 3 p.
7. Elektrodrošība 1 p.
8. Derīgo izrakteņu veidi I 4 p.
9. Dabas resursi 1 p.
10. Enerģijas iegūšana 1 p.
11. Dabas resursu taupīšana 1 p.
12. Derīgo izrakteņu atradnes kartē 1 p.
13. Meža apsaimniekošanas cikls I 1 p.
14. Atkritumu šķirošana 2 p.
15. Kurināmā ietekme uz vidi 1 p.
16. Elektriskās ierīces 1 p.