Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kur rodas enerģija? Zina, ka enerģija ir nepieciešama, lai ierīces un dzīvie organismi spētu darīt darbu. Zina, ka enerģijai ir daudz veidu – kustības enerģija, siltuma enerģija, elektroenerģija. Enerģiju iegūst no enerģijas avotiem – tie var būt Saule, ūdens, vējš, degošs kurināmais, krītošs ķermenis, baterijas.
2. Drošība Zina, kādi drošības noteikumi jāievēro atrodoties dažādā augstumā, lietojot elektriskas ierīces.
3. Noderīgas informācijas stūrītis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Enerģijas jēdziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka enerģija ir nepieciešama, lai ierīces un dzīvie organismi spētu darīt darbu – pārvietot ķermeņus, tos saspiest vai izstiept, sildīt un atdzesēt, kustēties u. c.
2. Enerģijas avoti 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka enerģiju iegūst no enerģijas avotiem – tie var būt saule, tekošs ūdens, vējš, degošs kurināmais, krītošs ķermenis, akumulators vai baterija.
3. Kam nepieciešama gaismas enerģija? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kam nepieciešama gaismas enerģija.
4. Kam nepieciešama saules siltuma enerģija? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, kam nepieciešama saules siltuma enerģija.
5. Enerģijas daudzums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka, jo tālāk jāaizripina vai augstāk jāpaceļ bumba, jo lielāku enerģiju nepieciešams pievadīt.
6. Siltuma enerģijas avots 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Grupē, kuri ir un kuri nav siltuma enerģijas avoti.
7. Kurināmā veidi 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atpazīst, dažādus kurināmā veidus.
8. Elektroenerģijas izmantošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kādas ierīces darbojas izmantojot elektroenerģiju, izprot tās nozīmi cilvēka ikdienā.
9. Enerģijas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atšķir enerģijas veidus (siltuma enerģija, gaismas enerģija, elektronenerģija, kustību enerģija, vēja enerģija, tekoša ūdens enerģija).
10. Enerģijas rašanās 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, ka enerģijai ir daudz veidu – kustības enerģija, siltuma enerģija, elektroenerģija, enerģija piemīt arī saspiestai atsperei, izstieptai gumijai un krītošam ķermenim.
11. Enerģijas aizstāšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina, kā ikdienas dzīvē var aizstāt enerģiju.
12. Enerģijas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro pārmaiņu izraisīšanu apkārtējā vidē (darba veikšanas procesu), norādot enerģijas avotu.
13. Elektrodrošība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir droša un nedroša rīcība lietojot elektriskas ierīces.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Enerģijas avoti Citi vidēja 4 p. Zina, kur rodas enerģija, kas ir enerģijas avoti.
2. Enerģijas veids Citi vidēja 2 p. Zina un atšķir dažādus enerģijas veidus (kustību, gaismas, siltuma, vēja, tekoša ūdens enerģija un elektroenerģija).
3. Siltuma un gaismas enerģija Citi vidēja 2 p. Zina, ka siltuma avoti ir objekti, kas ir siltāki nekā apkārtējā vide, gaismas avoti ir objekti, kuri izstaro gaismu.
4. Kas ir kurināmais? Citi vidēja 3 p. Atpazīst, dažādus kurināmā veidus.
5. Enerģijas veidi un avoti Citi augsta 3 p. Saskata enerģijas avotus un veidus apkērtējā vidē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Enerģijas avoti un veidi 00:40:00 vidēja 13 p. Tiek pārbaudītas skolēna zināšanas par enerģijas avotiem un veidiem, prasmi tos atpazīt apkārtējā vidē.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kur rodas enerģija? 00:40:00 augsta 12 p. Tiek pārbaudīta skolēna izpratne par enerģjas nepieciešamību un daudzveidību, enerģijas avotiem un veidiem. Pārbaudīta skolēna prasme atpazīt enerģijas veidus un avotus apkārtējā vidē.