Svarīgi!
Drošības noteikumi jāievēro, lai pasargātu savu dzīvību un veselību.
Svarīgākie noteikumi, kurus vajadzētu atcerēties:
 
1. Elektrodrošības noteikumi
  
Par elektrības bīstamību brīdina zīme:
  
electricity-148818_1280.png
 • Nedrīkst kāpt elektrības stabos, jo tas var beigties bēdīgi - no kritienā lauztiem kauliem, līdz nāvējošiem apdegumiem.
 • Nedrīkst darbināt elektroierīces, ja ir redzams pat it kā nenozīmīgs to bojājums (bojāti apvalki, kontaktdakšas un citi).
 • Nedrīkst tuvoties un pieskarties pārrautiem elektrolīniju vadiem - par tiem jāziņo pieaugušajiem, tādējādi pasargājot gan savu, gan citu dzīvību.
 
brokenwire1.png
 
 • Nedrīkst vērt vaļā transformatoru apakšstaciju durvis un mēģināt tajā iekļūt, jo elektriskais trieciens, ko var tajā saņemt, var ne tikai apdedzināt roku vai kāju, bet var būt arī nāvējošs.
 
elektribas_skapis1.png
 
 • Nedrīkst mest uz elektropārvades līnijām vai laist to tuvumā gaisa pūķus vai citus lidojošus priekšmetus. gaisa pūķa vai lidojoša objekta aukliņā var būt elektrību vadoši elementi, kas nozīmē, ka jebkurā brīdī var saņemt spēcīgu strāvas triecienu.
 
wind_dragon.png
 
 • Nedrīkst labot sadzīves elektropreces, ja tās ir pieslēgtas elektrībai. Elektroierīču pārbaude ir jāuztic pieaugušajiem un speciālistiem, bet elektroierīces labojot, tās vienmēr ir jāatslēdz, izraujot kontaktdakšu no rozetes.
 
maina_spuldzi.svg
 
 • Nedrīkst bāzt rozetē pirkstus vai priekšmetus un aiztikt bojātu kontaktligzdu, jo tā var gūt elektrotraumu no krampjainas muskuļu saraušanās līdz pirkstu amputācijai un pat nāvei.
 
drosiba1.png
 
 • Nedrīkst pieskarties elektrības slēdzim ar slapjām rokām, jo ūdens ir lielisks elektrības vadītājs. Neizmanto elektriskas ierīces atrodoties vannā. 
 
drosiba2.png
 
 • Ja slēdzim ir kaut mazākais bojājums, var saņemt spēcīgu strāvas triecienu. Slēdzim jābūt nosegtam ar vāciņu un nedrīkst būt redzamiem vadiem vai to savienojumiem.
 • Nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, uz kurām ir uzkrituši koki, jo uz elektropārvades līnijas uzkritis koks ir elektrības vadītājs, kā arī var izcelties plašs meža ugunsgrēks.
 • Nedrīkst kāpt kokos, kuru zari ir tuvu elektrolīnijai, jo koku zari ir labs elektrības vadītājs. 
 • Iegādājoties jaunu elektroierīci, obligāti jāizlasa tās lietošanas instrukcija. Šo instrukciju ļoti precīzi jāievēro - tā domāta, lai mēs ar ierīci varētu rīkoties droši.
 • Ieslēgtas elektriskās ierīces nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
 
iron1.png 
 
 2. Ugunsdrošības noteikumi
 • Nerotaļājies ar uguni.
 • Neatstāj bez uzraudzības aizdegtu sveci vai ugunskuru.
 • Neliec drēbes uz sildītājiem vai krāsns.
 • Ja esi iekļuvis dūmos, turies tuvāk zemei un pārvietojies rāpus.
 • Ja izcēlies ugunsgrēks, nedomā par mantām, bet glāb savu dzīvību.
 • Lai ugunsnelaimes pamanītu laicīgi un varētu no tām izvairīties, mājoklī nepieciešams novietot dūmu detektorus.
 • Ja skolā nostrādā signalizācija, saglabā mieru un seko skolotāja norādījumiem par evakuāciju no skolas.
 
shutterstock_404530732.jpg shutterstock_1361395652.jpg
 
 3. Ceļu satiksmes noteikumi
 • Ja brauc ar velosipēdu, skrituļslidām vai skūteri, vienmēr lieto aizsargķiveri.
shutterstock_1018609222.jpg
 • Pirms dodies pāri ielai, vienmēr pārliecinies vai netuvojas mašīnas.
 • Nekad nešķērso ielu, ja luksoforā deg sarkanā gaisma.
 • Nespēlējies uz ceļa braucamās daļas.
 • Neej pa ielu ar mūzikas atskaņošanas austiņām ausīs.
 • Braucot automašīnā, vienmēr lieto drošības jostu un netraucē šoferi.
shutterstock_103185515.jpg 
Svarīgi!
Tāpat ikdienā atceries par citiem drošības noteikumiem.
 • Lai izvairītos no nepatīkamiem kritieniem, nekāp un nelec no liela augstuma, pa kāpnēm pārvietojies lēnām, nestaigā ar vaļējām kurpju šņorēm.
 • Esi uzmanīgs darbojoties ar karstiem priekšmetiem un šķidrumiem.
 • Neskrien un nelēkā ar ēdienu mutē, tas var izraisīt aizrīšanos.
 • Nekad neēd un nedzer nezināmas izcelsmes vielas, augus vai sēnes.
 • Neaiztiec un nekaitini dzīvniekus. Šo noteikumu ievēro arī tad, ka tas ir tavs mājdzīvnieks.
 • Esi uzmanīgs virtuvē, lietojot nazi vai stikla traukus, kuri nokrītot var saplīst.
 • Neej peldēties bez pieaugušā uzraudzības. Nepeldi un nelec nepazīstamās ūdens krātuvēs.
 • Ziemā nekāp uz ledus.
 • Negaisa laikā nespēlējies ārā.
 
negaiss1.png
 
Atceries, ka no daudziem nelaimes gadījumiem var izvairīties, ja ievēro drošības noteikumus!
Svarīgi!
Ja nepieciešama palīdzība, zvani \(112\).
Zvanot uz šo telefona numuru, iespējams saņemt palīdzību jebkurā ārkārtas vai nelaimes gadījumā. Tas ir bezmaksas zvans no jebkura tālruņa, arī tad, ja mobilajam telefonam nav SIM kartes.
shutterstock669987838.jpg
Svarīgi!
Atceries glābējiem pateikt šādu informāciju:
 
1. Adrese, kur noticis negadījums.
2. Kas tieši ir noticis.
3. Cik cilvēkiem nepieciešama palīdzība.
4. Savs uzvārds un telefona numurs.