Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņa Kā rodas skaņa? Kādi ir skaņas avoti?
2. Siltums Kas ir siltums? kas rada siltumu?
3. Noderīgas informācijas (video) stūrītis Skaņa
4. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Gaisma
5. Gaisma Kas ir gaisma? Kādi ir gaismas avoti?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Raksturo ar vārdiem dzīvās būtnes radīto skaņu! 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dzīvo būtņu skaņas.
2. Skaņas mums apkārt 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot dažādu skaņu nozīmi informācijas ieguvē un saziņas veidošanā.
3. Cilvēka radītas un dabas skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina skaņas avotus
4. Vai skaņu rada dzīvs organisms vai nedzīvs objekts? 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka, kas rzda skaņu.
5. Skaņas radīšana, ar izvēli 1. izziņas līmenis zema 2p. Kas rada skaņu?Kas ir skaņas avots?
6. Kura ir brīdinošā skaņa? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kas var būt brīdinošo skaņu avoti?
7. Klausies un nosaki skaņas avotu! 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Audio skaņas noteikšana.
8. Dabiskie/mākslīgie siltuma avoti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka dabiskos/mākslīgos siltuma avotus.
9. Siltuma avoti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuri objekti ir /nav siltuma avoti.
10. Ir/nav siltuma avoti 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka, kuri ir un kuri nav siltuma avoti.
11. Siltuma avotu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Grupē, kuri ir un kuri nav siltuma avoti.
12. Kāds siltuma avots tiek izmantots dotajās situācijās? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, kāds siltuma avots tiek izmantots noteiktā situācijā.
13. Kas izmanto/neizmanto saules siltumu? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka, kas izmanto siltuma avotu.
14. Siltums. Kādam nolūkam izmanto attēlā redzamo priekšmetu, lietu? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, ka izmanto doto priekšmetu.
15. Kam nepieciešama gaisma? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kam nepieciešama gaisma.
16. Kuri gaismas avoti izstaro/atstaro gaismu? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kuri objekti izstaro, bet kuri atstaro gaismu.
17. Dabiskie/mākslīgie gaismas avoti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dabiskie un mākslīgie gaismas avoti.
18. Kuri ir dabiskie un kuri mākslīgie gaismas avoti? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka, kuri ir dabiskie un mākslīgie gaismas avoti.
19. Kas izstaro un kas atstaro gaismu? 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, kuri ir dabiskie un mākslīgie gaismas avoti.
20. Gaismas avotu kopīgās/atšķirīgās pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka gaismas avotu kopīgās, atšķirīgās pazīmes.
21. Bērnu dialogs par gaismu 3. izziņas līmenis augsta 4p. Ievieto vārdus teikumos par gaismu!
22. Mākslīgs vai dabisks gaismas avots 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, kas ir mākslīgie un dabiskie gaismas avoti.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka radītas un dabas skaņas Citi augsta 3p. Atšķir skaņas avotus
2. Drošība, kurinot ugunskuru dabā Citi vidēja 2p. Drošības noteikumi, kurinot ugunskuru dabā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa, skaņas avoti 00:00:00 vidēja 7p.
2. Siltums 00:00:00 vidēja 9p.
3. Gaisma, gaismas avoti 00:00:00 vidēja 11p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa, skaņas avoti 00:00:00 vidēja 9p.
2. Siltums 00:00:00 vidēja 11p.
3. Gaisma, gaismas avoti 00:00:00 vidēja 13p.