Teorija

Uzdevumi

1. Raksturo ar vārdiem dzīvās būtnes radīto skaņu!

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Skaņas mums apkārt

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Cilvēka radītas un dabas skaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vai skaņu rada dzīvs organisms vai nedzīvs objekts?

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Skaņas radīšana, ar izvēli

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Kura ir brīdinošā skaņa?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Klausies un nosaki skaņas avotu!

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dabiskie/mākslīgie siltuma avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Siltuma avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Ir/nav siltuma avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Siltuma avotu grupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Kāds siltuma avots tiek izmantots dotajās situācijās?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Kas izmanto/neizmanto saules siltumu?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Siltums. Kādam nolūkam izmanto attēlā redzamo priekšmetu, lietu?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kam nepieciešama gaisma?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Kuri gaismas avoti izstaro/atstaro gaismu?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Dabiskie/mākslīgie gaismas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Kuri ir dabiskie un kuri mākslīgie gaismas avoti?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Kas izstaro un kas atstaro gaismu?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Gaismas avotu kopīgās/atšķirīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Bērnu dialogs par gaismu

Grūtības pakāpe: augsta

4
22. Mākslīgs vai dabisks gaismas avots

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Skaņa, skaņas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Siltums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Gaisma, gaismas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem