Latvijā zemes virsma nav līdzena. Uz tās atrodas augstienes un zemienes.
 
shutterstock_1683928177.jpg
 
Kartē augstienes apzīmē ar dzeltenu un brūnu krāsu, zemienes – ar zaļu krāsu. Ar zilu krāsu apzīmē upes, ezerus un jūras.
 
Latvijā pēc tām raksturīgajām pazīmēm novērojamas dabas un cilvēka veidotas teritorijas.
 
Dabas teritorijas ir mežs, pļava, purvs, ūdenstilpes - ezers, upe, jūra.
 
Cilvēka veidotas teritorijas ir parks, dārzs, ūdenstilpes – dīķis, kanāls, notekgrāvis.
Tās ir teritorijas, kas veidojušās cilvēka darbības rezultātā.