Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zemes virsas raksturošana Mežs, paugurs, upes, kāpas u.c.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pēc apraksta nosaki, kas tā par teritoriju (dārzs, parks, mežs, pļava, purvs) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīsts teritoriju pēc apraksta.
2. Pēc apraksta nosaki, kas tā par ūdenstilpni! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka ūdenstilpni pēc apraksta.
3. Nosaki raksturīgās pazīmes dotajām teritorijām! 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Raksturo dotās teritorijas.
4. Pēc pazīmēm nosaki, kas tā par teritoriju! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka teritoriju pēc pazīmēm.
5. Teritorijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo teritoriju pēc attēla
6. Ainavas novērošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas atbilstošu aprakstu attēlam.
7. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka dabas teritoriju pēc attēla.
8. Mežs un purvs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst vienkāršas ekosistēmas attēlos.
9. Mežs ziemā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Novēro izmaiņas mežā ziemā.
10. Dabas teritorijas apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievieto izlaistos vārdus dabas teritorijas aprakstā.
11. Atzīmē, kas neiederas dotajā teritorijā! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
12. Gadalaiki mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novēro izmaiņas mežā dažādos gadalaikos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gadalaiki mežā Citi vidēja 1 p. Novēro izmaiņas mežā dažādos gadalaikos.
2. Dabas teritorijas apraksts Citi vidēja 4 p. Gatavs. Pārveidoju par DD.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teritoriju daudzveidība 00:00:00 vidēja 10 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teritoriju daudzveidība 00:00:00 vidēja 8 p.