Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zemes virsas raksturošana Mežs, paugurs, upes, kāpas u.c.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pēc apraksta nosaki, kas tā par teritoriju (dārzs, parks, mežs, pļava, purvs) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atpazīsts teritoriju pēc apraksta.
2. Pēc apraksta nosaki, kas tā par ūdenstilpni! 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka ūdenstilpni pēc apraksta.
3. Nosaki raksturīgās pazīmes dotajām teritorijām! 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Raksturo dotās teritorijas.
4. Pēc pazīmēm nosaki, kas tā par teritoriju! 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka teritoriju pēc pazīmēm.
5. Teritorijas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo teritoriju pēc attēla
6. Ainavas novērošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas atbilstošu aprakstu attēlam.
7. Līdzenumi, pauguri, kāpas 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka dabas teritoriju pēc attēla.
8. Mežs un purvs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pazīst vienkāršas ekosistēmas attēlos.
9. Mežs ziemā 1. izziņas līmenis zema 1p. Novēro izmaiņas mežā ziemā.
10. Dabas teritorijas apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ievieto izlaistos vārdus dabas teritorijas aprakstā.
11. Atzīmē, kas neiederas dotajā teritorijā! 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
12. Gadalaiki mežā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Novēro izmaiņas mežā dažādos gadalaikos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gadalaiki mežā Citi vidēja 1p. Novēro izmaiņas mežā dažādos gadalaikos.
2. Dabas teritorijas apraksts Citi vidēja 4p. Gatavs. Pārveidoju par DD.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teritoriju daudzveidība 00:00:00 vidēja 10p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teritoriju daudzveidība 00:00:00 vidēja 8p.