Grūtības pakāpe:
1. Pēc apraksta nosaki, kas tā par teritoriju (dārzs, parks, mežs, pļava, purvs) 1 p.
2. Nosaki raksturīgās pazīmes dotajām teritorijām! 6 p.
3. Teritorijas 1 p.
4. Mežs un purvs 1 p.
5. Gadalaiki mežā 1 p.