Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Pēc apraksta nosaki, kas tā par teritoriju (dārzs, parks, mežs, pļava, purvs) 1p.
2. Nosaki raksturīgās pazīmes dotajām teritorijām! 6p.
3. Teritorijas 1p.
4. Mežs un purvs 1p.
5. Gadalaiki mežā 1p.