24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zīdītāju galvenās pazīmes Skolēni gūst priekšstatu par zīdītāju galvenajām pazīmēm - zīdīšanu, attīstību dzemdē, apmatojumu, ādu ar dziedzeriem. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna, jo satur ilustratīvus attēlus un saites uz video par lielāko un mazāko zīdītāju - pundurlēcējpeli un zilo vali.
2. Zīdītāju ādas uzbūve Skolēni uzzina par zīdītāju ādas uzbūves detaļām, dziedzeru veidiem, apmatojuma nozīmi. Dotas saites uz video ,,Kucēni zīž pienu" un ,,Dzeloņcūka atvaira lauvas" .
3. Zīdītāju skelets Skolēni iepazīst zīdītāju skeleta daļas, aplūkojot suņa skeletu. Ir dota iespēja salīdzināt plēsēja, zālēdāja un grauzēja galvaskausus un noskatīties video ,,Bebrs grauž koku".
4. Zīdītāju barošanās Skolēni mācās par zīdītāju gremošanu, aplūkojot suņa gremošanas orgānu sistēmu un lasot orgānu funkciju aprakstu. Ir dots zīdītāju iedalījums pēc barošanās veida, nosaukti piemēri.
5. Zīdītāju elpošana, asinsrite un izvadīšana Skolēni apgūst zīdītāju elpošanas, asinsrites un izvadsistēmu uzbūvi pēc attēliem un orgānu funkciju apraksta. Ir dota iespēja atkārtot asinsvadu veidus.
6. Zīdītāju nervu sistēma un maņu orgāni Skolēni gūst priekšstatu par nervu sistēmas un maņu orgānu funkcijām. Lai ilustrētu dzirdes nozīmi, ir iespēja noskatīties video ,,Feneki medī". Attēlā var izpētīt eholokācijas darbības principu sikspārņiem.
7. Zīdītāju vairošanās un attīstība Skolēni iepazīst zīdītāju iedalījumu pēc vairošanās veida - oldējējos, bezplacentāļos un placentāļos. Materiāls ir piemērots demonstrēšanai uz ekrāna - ir doti Austrālijas zīdītāju attēli ar to vairošanās raksturojumu un saites uz video, kas raksturo vecāku rūpes par mazuļiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīdītāju īpašības 1. izziņas līmenis zema 3 p. Skolēni nostiprina jēdzienu ( nabas saite, placenta, piens, dziedzeru veidi, apmatojums, zīdīšana) zināšanas par zīdītājiem.
2. Zīdītāju ādas uzbūve un funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni mācās ādas sastāvdaļu uzbūvi un funkcijas, izmantojot ādas uzbūves attēlu.
3. Zīdītāju barošanās īpatnības 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni attēlos atpazīst gaļēdājus, zālēdājus, visēdājus. Uzdevums paplašina skolēnu zināšanas par zīdītāju daudzveidību.
4. Zīdītāju skeleta uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni attīsta spēju sameklēt detaļas, koncentrēt uzmanību, suņa skeleta attēlā norādot konkrētas daļas.
5. Elpošanas, asinsrites, izvadīšanas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nostiprina zināšanas par asinsrites, elpošanas un izvadsistēmas uzbūvi un funkcijām, atbildot uz jautājumiem.
6. Vairošanās un attīstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni izprot zīdītāja embrija attīstības procesu mātes organismā, pētot attēlu par embrija novietojumu, atbildot uz jautājumiem par placentas, nabassaites un dzemdes funkcijām.
7. Zīdītāju nervu sistēmas īpatnības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni nostiprina zināšanas par nervu sistēmas un maņu orgānu funkcijām, atbildot uz jautājumu.
8. Zīdītāju iedalījums pēc vairošanās veida 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēni atpazīst attēlā zīdītāju, nosaka tā piederību placentāļiem, bezplacentāļiem vai oldējējiem un raksturo tā īpašības. Attīsta prasmi vispārināt.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīdītāju dzīvības pazīmes un orgānu sistēmas 00:00:00 vidēja 19 p. Skolēni saņem atgriezenisko saiti par savam zināšanām un izpratni par zīdītāju uzbūvi un funkcijām.