Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

19p.
1. Zīdītāju orgānu sistēmas un orgāni 2p.
2. Zīdītāju īpašības 3p.
3. Zīdītāju ādas uzbūve un funkcijas 2p.
4. Zīdītāju barošanās īpatnības 1p.
5. Zīdītāju skeleta uzbūve 4p.
6. Elpošanas, asinsrites, izvadīšanas raksturojums 2p.
7. Vairošanās un attīstība 2p.
8. Zīdītāju nervu sistēmas īpatnības 1p.
9. Zīdītāju iedalījums pēc vairošanās veida 2p.